fanny estetica masnou facial dermapen de Mesoestetic

Facial Dermapen by Mesoestetic

Tècnica mínimament invasiva mitjançant la qual es realitzenn milers de microcanals epidérmics

Permeten el pas de substàncies a través de la capa còrnia.

Produeixen la bioestimulació dermoepidèrmica incrementant l'activitat dels principis actius.

 

 

Preu: 70€