Avís legal

Fanny Centre d’Estètica S.L C/ Sant Miquel 50, El Masnou NIF B-61194585.

E-mail: fanny@fannyestetica.com. Tel. 935552309.

Inscrita al registre mercantil amb el núm 6100191  en el tomo 29325, folk 129, full num B 156989, inscripció 2